4,437 notes


2,527 notes


605 noteshyoism:

now who really believes they were only dating for 4 months?

Nichkhun (I’ll Be Back album)-2010

And the Silly little Young one <3 “

Tiffany (The Boys album)- 2011

& the Silly bf, never wanna be w/o u KAY! (; <3”


1,463 notes251 notes

giotieudieu:

=))) vãi mùa đông và 3 lớp áo :3

HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG NGƯỜI MÌNH ĐÃ CHỌN


62 notes